Joukkue

Andersson Benjamin
Hyttinen Anton
Kaijomaa Tatu
Kasurinen Matias
Keinonen Topi
Krouvi Viljami
Lehtinen Eemi
Rossi Arttu
Taipale Otto
Aalto Onni A.
Elomaa Kasperi
Forsberg Jone
Kallio Ville
Keinonen Tino
Kokko Santeri
Kuraitis Aivaras
Kytö Joonas
Källman Lucia
Mäenpää Topias
Näsi Leo
Pajunen Max
Saksinen Leo
Salonen Nici
Smolander Roni
Sokka Olli
Suokas Onni S.
Touru Valtteri
Volanto Akseli

Maalivahti

Ikonen Jose
Savolainen Joonas
Tarkiainen Elias
Välivuori Arttu

Toimihenkilöt