JuniorPelicans iltapäivätoiminta

JuniorPelicans toimii yhtenä palveluntuottajana Lahden iltapäivätoiminnassa. Tarjoamme lapselle turvallista ja tervettä kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa. Iltapäivätoiminta tukee kodin ja koulun kasvatustyötä sekä oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lukuvuonna 2022-2023 järjestämme iltapäivätoimintaa Länsiharjun koululla Lahdessa.

Iltapäivätoiminnassamme on tavoitteena lasten osallisuuden ja sosiaalisten taitojen kehittyminen. Toiminta toteutetaan niin, että se lisää lasten onnistumisen kokemuksia ja osallisuutta. On tärkeää, että lapset tulevat kuulluksi toiminnassa ja voivat osallistua sen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Haluamme olla merkittävä liikuntakasvattaja Päijät-Hämeessä. Vietämme paljon aikaa ulkoillen sekä kannustamme lapsia liikuntaan ja leikkeihin. Annamme mahdollisuuden läksyjen tekoon, leikkimiseen, askarteluun ja muihin kädentaitoihin. Teemme myös vahvaa yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa. Lisäksi kerhoissamme opetellaan toisen kunnioittamista, ryhmässä ja kaverina toimimista sekä hyviä tapoja.

Lahden kaupungin iltapäivätoiminta

Lahdessa iltapäivätoimintaan voivat osallistua 1.–2.-luokkien oppilaat sekä muilta vuosiluokilta oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös. Iltapäivätoimintaa järjestetään 4-5 tuntia päivässä ja palveluntuottajasta riippuen klo 16:een – 17:ään. Toimintaa järjestetään kouluissa tai koulun lähellä olevissa tiloissa koulupäivinä. Toimintaa ei tarjota koulujen loma-aikoina eikä lauantaikoulupäivinä.

 • Hakeminen ja toimintaan ottaminen
 • Irtisanoutuminen
 • Maksut ja maksuvapautukset
 • Ja muut lisätiedot alla olevasta linkistä
 • www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kerh...

  Yhteystiedot:

  Iltapäivätoiminnan vastaava (tiedustelut)
  Antti Niiranen 050 329 4252 antti.niiranen(at)juniorpelicans.fi

  Länsiharjun koulu
  Ohjaajat 044 493 5653 iltapaivakerho(at)juniorpelicans.fi
  Anne Kosonen, Kirsi Kuivalainen, Joona Rahm, Joonas Rantanen

  Laskutus
  Satu Piiparinen 040 552 0874 satu.piiparinen(at)juniorpelicans.fi